در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از طریق فرم زیر پیشنهاد ، انتقاد یا شکایت خود را ثبت نمائید ، به فرم ارسالی در اسرع وقت رسیدگی شده و کارشناسان تی تی گل با شما تماس خواهند گرفت